Archive

Ikigai Thực Sự Là Gì?

Ngoài Nhật Bản, Ikigai là một khái niệm bị hiểu lầm rất nhiều với hàng triệu người tin rằng nó là một khung gồm 4 câu hỏi và là “bí quyết Nhật Bản” để có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Những gì đã ...

Giới thiệu về cộng đồng Digikigai

Đôi Nét Về Cộng Đồng Digikigai Digikigai là tổ chức cộng đồng xã hội (social community organization), nơi kết nối những người có tư duy ứng dụng công nghệ và các giá trị của chúng vào cuộc sống và công việc, gọi là các Digital Integrators. ...