Blog

  • All
  • Blog
  • Khác
  • Kỹ Năng
  • Sự Kiện

AMA: Career Orientation & Self-Improvement For Young Professionals

Overcome The Collaboration Silos With Technology & Framework

Building A Rewarding Culture for Tech-Driven Companies

Hơn 4 năm trên thị trường, JobHopin đang dần chinh phục sứ mệnh thay đổi ngành tuyển dụng Việt Nam. Không chỉ với công nghệ AI ngày càng hoàn thiện, mà còn là giá trị thiết thực đến từ những sự kiện nhân sự mà JobHopin tạo ra dành cho người làm tuyển dụng.  Ngày […]

Ikigai Thực Sự Là Gì?

Ngoài Nhật Bản, Ikigai là một khái niệm bị hiểu lầm rất nhiều với hàng triệu người tin rằng nó là một khung gồm 4 câu hỏi và là “bí quyết Nhật Bản” để có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Những gì đã được chia sẻ bởi hàng triệu blogger chăm sóc […]

Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work”

Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work”   Với một người làm sáng tạo, thứ quan trọng nhất với chúng ta là suy nghĩ. Chúng ta sẽ có thể tạo ra những thành phẩm tốt nhất khi có những suy nghĩ chất lượng nhất. Với thuyết deep work (tạm dịch: làm […]

Giới thiệu về cộng đồng Digikigai

Đôi Nét Về Cộng Đồng Digikigai Digikigai là tổ chức cộng đồng xã hội (social community organization), nơi kết nối những người có tư duy ứng dụng công nghệ và các giá trị của chúng vào cuộc sống và công việc, gọi là các Digital Integrators. Cộng đồng Digikigai hoạt động nhằm tạo ra giá […]

Ikigai Thực Sự Là Gì?

Ngoài Nhật Bản, Ikigai là một khái niệm bị hiểu lầm rất nhiều với hàng triệu người tin rằng nó là một khung gồm 4 câu hỏi và là “bí quyết Nhật Bản” để có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Những gì đã được chia sẻ bởi hàng triệu blogger chăm sóc […]

Building A Rewarding Culture for Tech-Driven Companies

Hơn 4 năm trên thị trường, JobHopin đang dần chinh phục sứ mệnh thay đổi ngành tuyển dụng Việt Nam. Không chỉ với công nghệ AI ngày càng hoàn thiện, mà còn là giá trị thiết thực đến từ những sự kiện nhân sự mà JobHopin tạo ra dành cho người làm tuyển dụng.  Ngày […]

AMA: Career Orientation & Self-Improvement For Young Professionals

Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work”

Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work”   Với một người làm sáng tạo, thứ quan trọng nhất với chúng ta là suy nghĩ. Chúng ta sẽ có thể tạo ra những thành phẩm tốt nhất khi có những suy nghĩ chất lượng nhất. Với thuyết deep work (tạm dịch: làm […]

Giới thiệu về cộng đồng Digikigai

Đôi Nét Về Cộng Đồng Digikigai Digikigai là tổ chức cộng đồng xã hội (social community organization), nơi kết nối những người có tư duy ứng dụng công nghệ và các giá trị của chúng vào cuộc sống và công việc, gọi là các Digital Integrators. Cộng đồng Digikigai hoạt động nhằm tạo ra giá […]

Overcome The Collaboration Silos With Technology & Framework