Nhật Phạm

Building A Rewarding Culture for Tech-Driven Companies

Hơn 4 năm trên thị trường, JobHopin đang dần chinh phục sứ mệnh thay đổi ngành tuyển dụng Việt Nam. Không chỉ với công nghệ AI ngày càng hoàn thiện, mà còn là giá trị thiết thực đến từ những sự kiện nhân sự mà JobHopin tạo ra dành cho người làm tuyển dụng.  Ngày …

Building A Rewarding Culture for Tech-Driven Companies Read More »