Andy Ho

Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work”

Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work”   Với một người làm sáng tạo, thứ quan trọng nhất với chúng ta là suy nghĩ. Chúng ta sẽ có thể tạo ra những thành phẩm tốt nhất khi có những suy nghĩ chất lượng nhất. Với thuyết deep work (tạm dịch: làm …

Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work” Read More »