Archive

Ikigai Thực Sự Là Gì?

Ngoài Nhật Bản, Ikigai là một khái niệm bị hiểu lầm rất nhiều với hàng triệu người tin rằng nó là một khung gồm 4 câu hỏi và là “bí quyết Nhật Bản” để có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Những gì đã ...