AMA: Career Orientation & Self-Improvement For Young Professionals Công nghệ & Truyền thống
Hòa hợp hay đối lập Overcome The Collaboration Silos With Technology & Framework Công nghệ & Truyền thống
Hòa hợp hay đối lập Building A Rewarding Culture for Tech-Driven Companies Ikigai Thực Sự Là Gì? Công nghệ & Truyền thống
Hòa hợp hay đối lập Tối ưu khả năng tư duy với thực hành “deep work” Công nghệ & Truyền thống
Hòa hợp hay đối lập Giới thiệu về cộng đồng Digikigai


Technology is a useful servant but a dangerous master

Christian Lous Lange


Công nghệ đã mang đến rất nhiều sự thay đổi và các giá trị vượt xa những gì con người từng có thể tưởng tượng ra.

Cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 vào thế kỷ 18 mang khả năng sản xuất bằng công nghệ hơi nước vào công nghiệp.

Cuộc cách mạng công nghiệp 2.0, mang đến điện năng và tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt vào thế kỷ 19.

Cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 mang lại khả năng tự động hóa công nghiệp với nền tảng máy tính vào thế kỷ 20.

Và giờ đây ở thế kỷ 21, chúng ta chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến Internet Vạn Vật (IoT), Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), Dữ Liệu Lớn và tiềm năng xây dựng những nhà máy sản xuất thông minh không cần đến con người nữa.Công nghệ cũng tạo ra một nhóm người mới được gọi là...


DIGITAL INTEGRATORSDigital Integrators là những con người có tư duy mong muốn thay đổi thế giới xung quanh họ, công việc, cuộc sống, tạo ra nhiều giá trị hơn bằng công nghệ.

Digital integrators muốn sử dụng công nghệ một cách đúng đắn, dung hòa công nghệ vào cuộc sống nhưng không phụ thuộc và không bị chi phối.

Bất cứ ai, bất kể giới tính, tuổi tác, công việc, đều có thể là một Digital Integrators, miễn có tư duy của một người mong muốn thay đổi thế giới của mình tốt hơn bằng công nghệ.CỘNG ĐỒNG DIGIKIGAI


Sự kiện của chúng tôi